علیرضا شجریان

۰۱اردیبهشت
با هدف آشنایی با شیوه خوانندگی «محمدرضا شجریان»

با هدف آشنایی با شیوه خوانندگی «محمدرضا شجریان»

«علیرضا شجریان» کارگاه تخصصی آواز به شیوه‌ی استاد «محمدرضا شجریان» را در شرکت فرهنگی-هنری دل‌آواز برگزار می‌‌کند. سر فصل‌های آموزشی این اثر، تدریس برخی آثار تکنیکی استاد محمدرضا شجریان جهت آشنایی با شیوه خوانندگی ایشان از نظر نوع استفاده از صدا، فضای دهان، استفاده از شعر و ادوات تحریری است و در دوره‌ی آموزش عالی […]