علیرضا حقیقی

۰۶اردیبهشت

سئوال علیرضا حقیقی از مهران مدیری در دورهمی: خودت جای من بودی زن می‌گذرفتی؟

سئوال علیرضا حقیقی از مهران مدیری در دورهمی: خودت جای من بودی زن می‌گذرفتی؟

۰۴اردیبهشت

مهمان امشب «دورهمی» مشخص شد

مهمان امشب «دورهمی» مشخص شد