علیرام نورایی

۲۳اردیبهشت

علیرام نورایی: نگران بودم هرچه بدست آورده‌ام پنبه شود

علیرام نورایی: نگران بودم هرچه بدست آورده‌ام پنبه شود