عليرضا عصار

۰۹اسفند

برای کسب جایزه اسکار برای اولین بار توسط یک ایرانی

دریافت یکی از مهمترین جایزه های سینمای جهان یعنی اسکار برای اولین بار توسط یک فیلم‌ساز ایرانی خوشحالی و سرور را به اکثر هنردوستان و هنرمندان ایرانی اعطا کرده است