عطش سال ها

12بهمن
با ترنه ای از محمد علی بهمنی و تنظیم حمیدرضا دیبازر

با ترنه ای از محمد علی بهمنی و تنظیم حمیدرضا دیبازر

تک آهنگ «عطش سال ها» با صدای «کیاوش» به زودی منتشر و در دسترس مخاطبین قرار می گیرد.