عطار نیشابوری

06اردیبهشت

شفیعی کدکنی پرده از زندگی عطار برمی‌دارد

شفیعی کدکنی پرده از زندگی عطار برمی‌دارد

14دی
مصری‌ها رباعیات عطار نیشابوری می‌خوانند

مصری‌ها رباعیات عطار نیشابوری می‌خوانند

انتشارات آفاق در قاهره اخیرا مجلدی از گزیده رباعیات عطار را با ترجمه دکتر منال الیمنی عبدالعزیز، مترجم و پژوهش‌گر مصری منتشر کرده است که این گزیده ۵۰۰ رباعی از رباعیات فریدالدین عطار، شاعر پرآوازه قرن ۷ هجری را در بر می‌گیرد. عطار در مقدمه منثوری که بر مجموعه رباعیات خود نوشته اشاره کرده که […]