عطار نیشابوری

۰۶اردیبهشت

شفیعی کدکنی پرده از زندگی عطار برمی‌دارد

شفیعی کدکنی پرده از زندگی عطار برمی‌دارد

۱۴دی
مصری‌ها رباعیات عطار نیشابوری می‌خوانند

مصری‌ها رباعیات عطار نیشابوری می‌خوانند

انتشارات آفاق در قاهره اخیرا مجلدی از گزیده رباعیات عطار را با ترجمه دکتر منال الیمنی عبدالعزیز، مترجم و پژوهش‌گر مصری منتشر کرده است که این گزیده ۵۰۰ رباعی از رباعیات فریدالدین عطار، شاعر پرآوازه قرن ۷ هجری را در بر می‌گیرد. عطار در مقدمه منثوری که بر مجموعه رباعیات خود نوشته اشاره کرده که […]