عطاریه

۱۱اردیبهشت
با آهنگسازی «پیام بحیرایی» و صدای «رامین بحیرایی»

با آهنگسازی «پیام بحیرایی» و صدای «رامین بحیرایی»

آلبوم «عطاریه» با آهنگسازی «پیام بحیرایی» و صدای «رامین بحیرایی»، توسط مؤسسه فرهنگی و هنری « موسیقی نغمه پردازان بهنام» منتشر شد.