عضو گروه کر مسافر هواپیمای اوکراین بود

۲۱دی
تعویق اجرای گروه کر شهر تهران / عضو گروه کر مسافر هواپیمای اوکراین بود

تعویق اجرای گروه کر شهر تهران / عضو گروه کر مسافر هواپیمای اوکراین بود

گروه کر شهر تهران در غم از دست دادن روجا آزادیان، از اعضای این گروه، و نیز کلیه‌ جان ‌باختگانِ این حادثه‌ تلخ در سقوط هواپیمای اوکراین، و تألم روحی این حادثه با نگارش متنی اجرای خود را به زمان دیگری موکول کردند.