عشیران

۱۹اسفند
بداهه‌سازی و بخش‌هایی با وزن آزاد | روایت علی کاظمی از آلبوم «عشیران»

بداهه‌سازی و بخش‌هایی با وزن آزاد | روایت علی کاظمی از آلبوم «عشیران»

“عشیران” سومین آلبوم مشترک مجتبی عسگری و سعید کردمافی است.