عبدی اوحدی

17اسفند
آلبوم آدمآبی از عبدی اوحدی منتشر شد

آلبوم آدمآبی از عبدی اوحدی منتشر شد

آدمآبی، اولین اثر رسمی و مستقل عبدی اوحدی است که در فضایی از موسیقی راک و در قالب ۱۰ قطعه به اجرا در آمده است.