عبدلله خان برق لشگری

22شهریور
آثار زنده یاد عبدالله خان برق لشگری کتاب می شود
پدر موسیقی نوین همدان

آثار زنده یاد عبدالله خان برق لشگری کتاب می شود

عضو هیات مدیره انجمن موسیقی همدان از گردآوری آثار استاد «عبدالله خان برق‌لشگری» پدر موسیقی نوین این دیار خبر داد و گفت: این آثار ارزنده در قالب یک کتاب به زودی منتشر می‌شود.