عبدالوهاب شهيدی

15تیر
نریمان خدمات بسیاری را برای موسیقی ایران انجام داده است

نریمان خدمات بسیاری را برای موسیقی ایران انجام داده است

سال ۱۳۳۶ بود که با منصور نریمان آشنا شدم؛ در آن زمان نریمان ساز تار و چگور که ساز نوازندگان آذری بود را می نواخت. از آن زمان بود که با یکدیگر آشنا شدیم و رفت و آمد ما شروع شد و بعدها ادامه پیدا کرد. مدتی است که منصور نریمان عودنواز مطرح کشورمان در […]