عبدالنقی افشارنیا

۰۳اردیبهشت
نی‌نوازی را با مطالعه یاد بگیرید/ معرفی حنجره دوم انسان

نی‌نوازی را با مطالعه یاد بگیرید/ معرفی حنجره دوم انسان

عبدالنقی افشارنیا مدرس، پژوهشگر و نوازنده موسیقی ایرانی جلد اول کتاب «آموزش نی-دوره ابتدایی» را با هدف آشنایی مخاطبان با فرم های موسیقی کلاسیک ایران در حوزه نوازندگی منتشر کرد.
وضیح عبدالنقی افشارنیا درباره این کتاب را در ادامه می توانید دنبال کنید