عبدالرضا رحمانی فضلی

18مرداد
وزیر کشور مطرح کرد:

وزیر کشور مطرح کرد:

وزیر کشور با اشاره به اینکه تفسیر و نگاه در خراسان به کنسرت‌ها تفسیر و نگاه حکومتی نیست، گفت: من در نامه خود به رییس قوه قضاییه خواسته‌ام که درباره جنبه‌های حقوقی و قانونی کنسرت‌ها در خراسان برای ما تعیین تکلیف کند. عبدالرضا رحمانی فضلی صبح امروز در دیدار با خبرنگاران با اشاره به اینکه […]