عبدالرئوف برنا

19آبان
گفت و گو با عبدالرئوف برنا: نگذارید این صدا خاموش شود!
خواننده و نوازنده دوتار خراسان

گفت و گو با عبدالرئوف برنا: نگذارید این صدا خاموش شود!

برنا درباره لزوم حمایت بیشتر هنرمندان موسیقی نواحی می گوید، ما به هر صورت که بود سوختیم و ساختیم ولی امیدوارم نسل بعدی مورد حمایت قرار بگیرند تا این صدا به گوش همه برسد و خاموش نشود.