عباس لطیفی

18اسفند

با تنظیم عباس لطیفی

همچنان که این کلیپ شنیدنی فرزین را در ادامه می‌توانید دانلود کنید آرزو می‌کنیم رسانه‌های فراگیر داخل کشور روزی توانایی پخش چنین کلیپ‌هایی را برای مردمانمان داشته باشند

06اردیبهشت

کنسرت حامی

کنسرت حامی با همراهی ارکستر بزرگ برگزار می شود.