عباس حسین نژاد

۰۸شهریور
نسخه صوتی «مناجات‌»های خودمانی عباس حسین نژاد منتشر شد

نسخه صوتی «مناجات‌»های خودمانی عباس حسین نژاد منتشر شد

کتاب «مناجات» نوشته عباس حسین نژاد که وی در این اثر با زبانی ساده و صمیمی به مناجات با پروردگار پرداخته به همت انتشارات سوره مهر به صورت صوتی تولید و منتشر شد.