عاشقان شجریان

۱۸مهر
تلخ ترین قاب از عشق خالص عاشقان شجریان | ببینید

تلخ ترین قاب از عشق خالص عاشقان شجریان | ببینید

پیش از روشن شدن هوا، در روزی بارانی، اینگونه هواداران غم زده استاد شجریان، آن هم در این روزهای پر خطر به خاطر شیوع بیماری کرونا، خود را برای آخرین وداع به بهشت زهرای تهران رسانده بودند.