عارضه مغزی

۱۱خرداد
استاد سرشناس موسیقی دچار عارضه مغزی شد
چشم‌انتظار پزشک متخصص

استاد سرشناس موسیقی دچار عارضه مغزی شد

صمد حبیبی از خوانندگان و نعت‌خوان‌های پیشکسوت موسیقی نواحی منطقه تالش که مدتی است دچار عارضه مغزی شده همچنان در معرض کم توجهی مدیران دولتی قرار دارد.