طنز و طرب

۰۴اسفند
انتشار آلبوم موسیقی‌ با درون‌مایه‌های طنز
«طنز و طرب» راهی بازار شد

انتشار آلبوم موسیقی‌ با درون‌مایه‌های طنز

آلبوم موسیقی «طنز و طرب» حاصل تجربه‌های طنزآمیز در موسیقی سنتی و فولکلور ایرانی منتشر شد.