طنزخوانی با موسیقی اصیل ایرانی

۰۴بهمن
علیرضا امینی: خنداندن مردم «هنر» است
ثبت ملی «طنزخوانی با موسیقی ایرانی»

علیرضا امینی: خنداندن مردم «هنر» است

یکی از پژوهشگران و نوازندگان موسیقی ایرانی از ثبت ملی «طنزخوانی با موسیقی اصیل ایرانی در فهرست میراث فرهنگی ناملموس» بعد از بیست سال پیگیری آن خبر داد.