طلوع

09اردیبهشت
به همت کانون موسیقی مازیار چاهی

به همت کانون موسیقی مازیار چاهی

کنسرت «طلوع»، به همت کانون موسیقی مازیار چاهی، اواسط اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در سالن ایوان شمس شهر تهران برگزار می شود.