طلوع

۰۹اردیبهشت
به همت کانون موسیقی مازیار چاهی

به همت کانون موسیقی مازیار چاهی

کنسرت «طلوع»، به همت کانون موسیقی مازیار چاهی، اواسط اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در سالن ایوان شمس شهر تهران برگزار می شود.