طرفداران

۰۸شهریور
خشم هواداران «لئونارد کوهن» از ترامپ

خشم هواداران «لئونارد کوهن» از ترامپ

پخش یکی از آهنگ‌های معروف «لئونارد کوهن» در پایان سخنرانی ترامپ در گردهمایی ملی جمهوری خواهان با اعتراض طرفداران این خواننده کانادایی رو به رو شده است.