طرح فاصله گذاری اجتماعی

۲۲تیر

طعنه احسان علیخانی به فاصله اجتماعی

طعنه احسان علیخانی به فاصله اجتماعی

۰۱اردیبهشت

تصاویر | ابتکار خلاقانه در عکاسی از مقبره سعدی شیرازی

تصاویر | ابتکار خلاقانه در عکاسی از مقبره سعدی شیرازی

۲۸فروردین
آموزشگاه های موسیقی فعالیت های خود را با شرایط خاص از سر می گیرند
با رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی

آموزشگاه های موسیقی فعالیت های خود را با شرایط خاص از سر می گیرند

اطلاعیه دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش های هنری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی درباره آغاز فعالیت آموزشگاههای آزاد هنری منتشر شد.

۱۷فروردین

شوخی مجری تلویزیون که کرونا را شکست داد با قائم مقام وزیر بهداشت: از شما کرونا گرفتم!

شوخی مجری تلویزیون که کرونا را شکست داد با قائم مقام وزیر بهداشت: از شما کرونا گرفتم!