طرح آوازی دشتی

29مرداد
طرح آوازی «دشتی» اثر امیرحسین رئوفی منتشر شد
آنلاین از موسیقی ایرانیان ببینید

طرح آوازی «دشتی» اثر امیرحسین رئوفی منتشر شد

قطعۀ تصویری «دشتی» به آفرینش و نوازندگی امیرحسین رئوفی منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت.