ضربی نوا

23آذر
تک آهنگ «ضربی نوا» منتشر شد
آغاز فصل تازه فعالیت‌ها

تک آهنگ «ضربی نوا» منتشر شد

حمید بهروزی نیا از هنرمندان حوزه موسیقی ایران در تازه ترین فعالیت خود تک آهنگ «ضربی نوا» را پیش روی مخاطبان قرار داد.