ضابط نبی زاده

۲۸بهمن
میزبانی ایران از اجرای گروه ضابط نبی زاده از کشور آذربایجان

میزبانی ایران از اجرای گروه ضابط نبی زاده از کشور آذربایجان

در سانس اول پنجمین شب از سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر، گروه ضابط نبی زاده از کشور آذربایجان به دیدار مخاطبان خود رفت.