صفا آقاجانی

10بهمن
رمان صوتیِ کوچه اقاقیا از راضیه تجار منتشر شد

رمان صوتیِ کوچه اقاقیا از راضیه تجار منتشر شد

کتاب صوتی کوچه اقاقیا، رمانی است از راضیه تجار محقق، نویسنده و از اعضای هیئت مؤسس انجمن قلم ایران که با صدای صفا آقاجانی اجرا و در قالب ۱۵ بخش ضبط و تولید شده است.