صدور ۴۴ مجوز موسیقی

۱۵بهمن
صدور ۴۴ مجوز موسیقی در هفته نخست بهمن

صدور ۴۴ مجوز موسیقی در هفته نخست بهمن

دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هفته نخست بهمن مجوز ۳۸ تک‌آهنگ و شش آلبوم را صادر کرده است.