صدور هنر کارت

30شهریور
مرحله دوم صدور هنرکارت آغاز شد
از سوی صندوق اعتباری هنر

مرحله دوم صدور هنرکارت آغاز شد

ثبت‌نام مرحله دوم صدور هنرکارت ویژه اعضایی که از سوی صندوق به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شده اند، از ۲۹ شهریور آغاز شد.