صدور مجوز آثار

۲۱مهر
رشد تولید آلبوم و تک‌آهنگ در روزهای کرونا
در نیمه نخست سال

رشد تولید آلبوم و تک‌آهنگ در روزهای کرونا

دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گزارش صدور مجوزها را در نیمه نخست سال منتشر کرد.