صدای تاریخ آوای ارجان

۲۰اردیبهشت
صدای تاریخ با نوای چنگ ارجان در موزه ملی می پیچد
20 اردیبهشت همزمان با ولادت امام حسن مجتبی (ع)

صدای تاریخ با نوای چنگ ارجان در موزه ملی می پیچد

موزه ملی ایران با مشارکت موزه ارتباطات و کمیته ملی موزه های ایران (ایکوم) برنامه زنده «صدای تاریخ، آوای ارجان » را همزمان با ولادت با سعادت امام حسن مجتبی (ع) برگزار می کند.