صبا راد

۱۹فروردین
خواننده‌ی سرشناس موسیقی ایران به ویروس «کرونا» دچار شد
«مانی رهنما» به ایران بازگشت

خواننده‌ی سرشناس موسیقی ایران به ویروس «کرونا» دچار شد

«مانی رهنما» و همسرش «صبا راد» که یک سال گذشته را در ترکیه گذراندند؛ حالا یک ماهی است که به ایران بازگشته‌اند.