صاحب ابوالقاسمی

24شهریور
با صدای صاحب ابوالقاسمی

با صدای صاحب ابوالقاسمی

آلبوم به احترام عشق به آهنگسازی حسین پرنیا و صدای صاحب ابوالقاسمی، توسط نشر ایرانگام راهی بازار موسیقی شد. این در حالیست که همزمان با نشر اثر می توان آنرا از طریق سایت ریتمو، بصورت آنلاین و قانونی خریداری کرد.