شورای هنر

28مرداد
جلسه هماهنگی تدوین اسناد هنری برگزار شد
ارائه پیش نویس سند موسیقی به شورای هنر

جلسه هماهنگی تدوین اسناد هنری برگزار شد

اسناد هنری با توجه به ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور و شورای عالی انقلاب فرهنگی، با نظرات تخصصی تدوین می شود.