شورای صدور پروانه ساخت

۲۵خرداد

مجوز «نیسان آبی» منوچهر هادی صادر شد

مجوز «نیسان آبی» منوچهر هادی صادر شد

۲۵آذر
۱۳آبان

«اوین» مجوز گرفت

«اوین» مجوز گرفت

۰۱مرداد
مهران احمدی، حسین شهابی و مهشید افشارزاده پروانه ساخت گرفتند

مهران احمدی، حسین شهابی و مهشید افشارزاده پروانه ساخت گرفتند

مهران احمدی، حسین شهابی و مهشید افشارزاده پروانه ساخت گرفتند

۲۷تیر

مهران مدیری «شب نشینی» به راه انداخت

مهران مدیری «شب نشینی» به راه انداخت

۲۱خرداد

نیکی‌کریمی «آتابای» را کارگردانی می‌کند و مجید مجیدی «خورشید» را

نیکی‌کریمی «آتابای» را کارگردانی می‌کند و مجید مجیدی «خورشید» را