شورای شهر تهران

31اردیبهشت

فیلم | شهری که تمام کوچه‌ها و خیابان‌هایش به نام شجریان است

فیلم | شهری که تمام کوچه‌ها و خیابان‌هایش به نام شجریان است

30فروردین
واکنش علی نصیریان به نام‌گذاری خیابانی به نام او

واکنش علی نصیریان به نام‌گذاری خیابانی به نام او

واکنش علی نصیریان به نام‌گذاری خیابانی به نام او

27فروردین
خیابانی به نام «محمدرضا شجریان» نام‌گذاری شد

خیابانی به نام «محمدرضا شجریان» نام‌گذاری شد

اعضای شورای شهر تهران امروز برخی از خیابان‌های پایتخت را به نام بزرگان ادب و هنر از جمله علی نصیریان، محمدعلی کشاورز و استاد شجریان و… نامگذاری کردند.