شورای شهرداری تهران

۲۲فروردین
رایزنی با شورای شهر تهران برای حل بیمه بیکاری هنرمندان موسیقی
محمد اطیابی خبر داد

رایزنی با شورای شهر تهران برای حل بیمه بیکاری هنرمندان موسیقی

رییس انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران از رایزنی با شورای اسلامی شهر تهران درباره حل مشکل پرداخت بیمه بیکاری تعدادی از فعالان موسیقی خبر داد.