شورای شعر و ترانه دفتر موسیقی

30مهر
بهمنی: به تازگی از بیمارستان مرخص شدم و تا مدتی تحت درمان خواهم بود

بهمنی: به تازگی از بیمارستان مرخص شدم و تا مدتی تحت درمان خواهم بود

محمدعلی بهمنی مدتی در بیمارستان بستری بوده و به تازگی مرخص شده است. او که چندی پیش از سمت خود در دفتر موسیقی کناره‌گیری کرد، حالا می‌گوید بازگشتش به دفتر موسیقی به شرایطی بستگی دارد.