شورای سیاستگذاری سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر

25مرداد
شورای سیاستگذاری سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر معرفی شدند
از سوی معاون امور هنری وزیر ارشاد

شورای سیاستگذاری سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر معرفی شدند

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور احکامی جداگانه اعضای شورای سیاستگذاری سی و ششمین جشنواره موسقی فجر را منصوب کرد.