شوالیه آواز ایران بستری شد

۰۶دی
شهرام ناظری در بیمارستان بستری شد

شهرام ناظری در بیمارستان بستری شد

شهرام ناظری پیشکسوت آواز ایرانی، به دلیل سرماخوردگی در بیمارستان بستری شد، این در حالیست که در پی بستری شدن این خواننده مطرح، کنسرت وی در اصفهان لغو گردید.