شهید باکری

۰۳آذر

اولین تصاویر هیجان انگیز از گریم بازیگران سریال «شهیدان باکری»

اولین تصاویر هیجان انگیز از گریم بازیگران سریال «شهیدان باکری»

۰۶مهر

تصویری از گریم هادی حجازی‌فر در نقش شهید مهدی باکری

تصویری از گریم هادی حجازی‌فر در نقش شهید مهدی باکری

۲۹خرداد

هادی حجازی‌فر در نقش شهید باکری

هادی حجازی‌فر در نقش شهید باکری