شهید باکری

03آذر

اولین تصاویر هیجان انگیز از گریم بازیگران سریال «شهیدان باکری»

اولین تصاویر هیجان انگیز از گریم بازیگران سریال «شهیدان باکری»

06مهر

تصویری از گریم هادی حجازی‌فر در نقش شهید مهدی باکری

تصویری از گریم هادی حجازی‌فر در نقش شهید مهدی باکری

29خرداد

هادی حجازی‌فر در نقش شهید باکری

هادی حجازی‌فر در نقش شهید باکری