شهلا میلانی

07دی
برگزاری موسیقی – نمایشِ گروه آواز ملل (ویژه بانوان) در تالار وحدت

برگزاری موسیقی – نمایشِ گروه آواز ملل (ویژه بانوان) در تالار وحدت

اجرای نمایش – موسیقیِ گروه آواز ملل و حرکات نمایشی شیفتگان دل (ویژه بانوان)، هفته دوم از اولین ماه زمستانی ۱۳۹۸ در تالار وحدت و تحت عنوان «پایکوبی رِنگ ها» برگزار می شود.