شهر اصفهان

09اردیبهشت
همزمان با هفته نکوداشت «اصفهان»

همزمان با هفته نکوداشت «اصفهان»

«علیرضا افتخاری» تک قطعه ای برای شهر «اصفهان» با عنوان «در اصفهان بمانید» خواند.
+این قطعه را در ادامه از موسیقی ایرانیان بشنوید و دانلود کنید