شهریار عدل

07تیر
ایران برای او جایی ندارد؟

ایران برای او جایی ندارد؟

«شهریارِ» ایران در افغانستان دفن می‌شود!