شهریار عدل

۰۷تیر
ایران برای او جایی ندارد؟

ایران برای او جایی ندارد؟

«شهریارِ» ایران در افغانستان دفن می‌شود!