شهرام محمودی

10مهر
عکس؛

عکس؛

شهرام محمودی و همسرش در حاشیه کنسرت «محمد علیزاده»