شهرام لاسمی

17مهر

حال و روز «قلقلی» این روزها خوب نیست

آقای بازیگر: به دلیل مشکلاتی که دارم، شب‌ها با گریه می‌خوابم