شهاب طالقانی

07اسفند
گفتگو با شهاب طالقانی به بهانه‌ انتشار نخستین آلبوم
«بر خورشید هم برف نشست» راوی تنهایی است

گفتگو با شهاب طالقانی به بهانه‌ انتشار نخستین آلبوم

شهاب طالقانی که به تازگی آلبوم «بر خورشید هم برف نشست» را آماده کرده، درباره این اثر به بیان نکاتی پرداخت.