شنواره و جایزه همایون خرّم

۳۰مهر
با اعلام دبیرخانه

با اعلام دبیرخانه

مهلت ارسال آثار هنرمندان متقاضی شرکت در پنجمین جشنواره و جایزه همایون خرّم (نوای خرّم) تا روز پنجشنبه دهم آبان ماه تمدید شد.