شمین جشنواره موسیقی استان ایلام

20تیر
۵۸ اثر موسیقایی به جشنواره موسیقی استان ایلام ارسال شد
جواد یعقوبی خبر داد

۵۸ اثر موسیقایی به جشنواره موسیقی استان ایلام ارسال شد

دبیر ششمین جشنواره موسیقی استان ایلام از دریافت ۵۸ اثر در دبیرخانه این جشنواره خبر داد و گفت: در مجموع ۲۵ اثر به این جشنواره راه یافته‌اند.